fbpx

Пламена Гетова, АСС

Пламена е HR професионалист с повече от 15 години опит в областта на човешките ресурси. Основна част от опита си придобива в BPO и IT сектора. Ценна част от опита й е свързан с развитие и задържане на хора в бързо развиващите се организации, за които е работила.

Преминала е коучинг обучение на Erickson coaching international и акредитирана от Международната коуч федерация (ICF) като ACC (Associate Certified Coach) и придобила квалификация NLP Master.

Използва коучинг техники на ориентиран към резултата метод за мотивация и вдъхновение на хора, развиване на нови умения, създаване на екипна култура с висока производителност.

Магистър по Управление на Човешки ресурси в УНСС.

Виолина Стоева, Професионалист Човешки ресурси

Виолина е опитен професионалист, предлагащ над 15 години кариера в областта на човешките ресурси, отличаващ се с превъзходно представяне и доказани резултати.
Притежава обширен опит в областта на човешките ресурси, включително в набирането и задържането на служители, развитието на персонала, посредничеството, разрешаването на конфликти, управлението на ЧР отчети, разработването на политики за човешки ресурси, внедряване на ЧР системи и спазването на локалното законодателство.
Има доказан успех в преговорите на печеливши ситуации, разработване на програми за изграждане на екип и писане на ръководства за персонала, корпоративни политики, длъжностни характеристики и доклади за управление.

Сертификати