fbpx

ЗАЩО Е ВАЖНО

Успехът идва при онези, които умеят да убеждават, да вълнуват и вдъхновяват.

Консултантски проекти

Благодарение на моят опит ще изградим решения, които са съобразени изцяло с практическите нужди и бизнес развитието в организацията.

Независимо от предмета на своят бизнес, моите клиенти имат възможност чрез лесни стъпки да освободят ресурс за стратегически важни дейности.

Какво получават моите клиенти:

  • анализ на проблема – от къде идва и какви са причините довели до него;
  • анализ на рисковете и стратегия за намаляването им;
  • подходи и стъпки, за изпълнение целите, които сме си поставили;
  • индивидуална работа с лидерите и служителите в компанията.

Намаляване на персонал

Бизнеса ви се променя и заедно с това се променят нуждите ви от персонал. Дошъл е момента когато трябва да съкратите един или повече служители.

Чудите ли се кой е най-безболезненият изход от тази ситуация?

Потърсете помощ от някой с опит в подобни проекти.

Какво получават моите клиенти:

  • анализ на рисковете;
  • план за преодоляване на рисковете;
  • запазване на взаимоотношенията с прекратените служители;
  • намаляване на стреса в екипа.

Уелнес коучинг пакет

Бъдете иновативни и изградете стратегия за благополучие на работното място. Съвременните служители изискват модерен подход към грижата за психичното здраве и намаляване на стреса.

От моята практика като HR знам, че текучеството и загубата на производителност поради проблеми със стреса струват скъпо на организациите.

Предоставянето на Уелнес пакет от коучинг услуги ще ви позволи да създадете:

  • по голяма ангажираност на служителите си
  • да им предоставите ресурс за справяне в трудни ситуации като мениджъри, служители или родители

Какво получават моите клиенти:

  • възможност служителите ви да се погрижат за здравето си в удобно за тях време;
  • по-висока ангажираност с работния процес;
  • намалени отсъствия от работното място;