fbpx

Успехът идва при онези, които умеят да убеждават, да вълнуват и вдъхновяват.

Задавате ли си въпроси като...

– До колко моментната ми бизнес ситуация ме устройва? Как да я променя?

– Прекарвам ли времето си по най-оптималния начин?

– Развивам ли бизнеса, който обичам или затъвам в оперативни задачи? 

– Работя ли с хора, които ми помагат да видя идеите си осъществени?

УМОРЕН СЪМ ДА ВЪРША ВСИЧКО САМ!

Ние искаме да разберете – това НЕ Е вашата реалност.

Ние сме тук за да помогнем с:

HR под наем

Като собственик на малък или среден бизнес, от вас се очаква да намерите отговор на следните въпроси:

Колко служители трябва да се наемат за бизнеса?
Какви умения и опит трябва да търсим в потенциалните служители?

Как да привлечем и задържим талантливи служители? или Как мога да създам фирмена култура, която привлича и задържа талантливи служители?

Къде да ги намерим? 

Как да гарантирам, че служителите са продуктивни и мотивирани? Как да си гарантирам, че служителите ми работят ефективно?

Как да се справим с проблеми, свързани с представянето на служителите, като закъснение, отсъствие от работа или лошо качество на работа?

Как да се справям с конфликти или спорове между служители?

Нямате достатъчно работа, за да си наемете HR на пълен работен ден, но искате някой да ви помогне с отговорите на трудните въпроси!

Не сте сами в това начинание! Имате нас.

Ще ви помогнем да отговорите на всички тези въпроси в конкретната бизнес ситуация. Ще извървим пътя към ефективния екип заедно.

Какво получавате?
  • подходи и стъпки, за изпълнение целите, които сме си поставили;
  • анализ на рисковете и стратегия за намаляването им;
  • индивидуална работа с лидерите и служителите в компанията.

Бизнес коучинг

Като собственик на малък или среден бизнес, попадате в някоя от следните ситуации:

Стартирате нов бизнес и имате солиден бизнес план. Трябва да си поставите постижими цели и да разработите стратегия за постигането им.

Вашият бизнес вече е стартиран и работи, но искате да го изведете на следващото ниво, като идентифицирате възможности за растеж и преодолеете пречките.

Изправени сте пред предизвикателства, като спад в продажбите, високо текучество на служители или трудна пазарна среда.

Имате трудности с екипа си и искате да развиете лидерските си умения, като комуникация, делегиране и вземане на решения, така че да станете по-ефективни и да издигнете бизнеса на друго ниво.

Искате да подобрите производителността на вашия екип или организация, да идентифицирате области за подобрение и да разработите стратегии за ефективен екип.

Коучингът е ценен инструмент за бизнес собственици, които искат да постигнат целите си, да преодолеят предизвикателствата и да подобрят представянето на екипа си.

Бизнес коучингът може да се използва в различни ситуации, за да ви помогне да извървите пътя към целта по-бързо и по-лесно.

Как работи?
  • спазваме пълна конфиденциалност;
  • поставяме си цели за периода на сътрудничество и за всяка среща поотделно;
  • от всяка среща излизате с решен проблем или план за действие.

Администриране на служители

Като собственик на малък или среден бизнес се чудите:

Какви политики и процедури трябва да имам, за да управлявам служителите си?

Как да гарантирам, че бизнесът ми е в съответствие с трудовите закони и разпоредби?

Как да се справя с проблеми с дисциплината на служителите, като закъснение, отсъствие от работа или лошо качество на работа?

Как мога да гарантирам, че служителите ми спазват всички законови разпоредби, като например трудовото и данъчното законодателство?

Какви стъпки мога да предприема, за да защитя бизнеса си от отговорност, свързана с действията или поведението на моите служители?

Като собственици на малък бизнес се стремим да създадем среда, в която нашият екип може и иска да работи по най-добрия начин. Но преди да стигнем до там, трябва да поставим административни основи.

С какво можем да сме полезни?
  • знаем какви документи, политики и процедури са задължителни според българското законодателство;
  • ще проверим какво имате;
  • ще изготвим останалото, като ще отчетем спецификите на вашият бизнес.

Форма за записване

Форма за записване