Помагам на собствениците на малък и среден бизнес

да привличат и задържат правилните хора в екипа си

Никога не е било достатъчно просто да наемете някакви хора

ВЯРВАМ, ЧЕ ВСЕКИ БИЗНЕС СОБСТВЕНИК МОЖЕ ДА ИМА ПЪТИ ПО-МОТИВИРАНИ СЛУЖИТЕЛИ, ДА ГИ ПРИВЛИЧА И ЗАДЪРЖА В ЕКИПА СИ!

Работя с компании, между 20 – 50 служители, имащи проблем с изграждането на мотивиран екип и биха искали по-лесно да привличат и задържат служителите си. Това, което отличава моята услуга от тази на други HR консултанти е различните решения, които ще ви предложа благодарение на моя над 15 годишен опит.  За това клиентите ми могат да разрастват своя бизнес без притеснение.

ГОТОВИ ЛИ СТЕ ДА СЪЗДАДЕТЕ ЕКИП, ЧРЕЗ КОЙТО ДА ПЕЧЕЛИТЕ ПОВЕЧЕ ПАРИ ВЪВ ВАШИЯ БИЗНЕС?

Пламена Гетова - сертифициран коуч

Моите клиенти постигат бизнес растеж чрез осъзнато лидерство

Наблюдавайки, как думите и действията ни влияят на служителите ни, можем да програмираме начина си на комуникация (вербална и невербална) и да постигнем желаните резултати. 

Променяме перспективата като тръгваме от резултата и обмисляме действието. 

Как работя с клиенти…

Променяме перспективата, за да получим желания резултат

  • Традиционният начин на мислене следва една формула:  
Имам – Правя – Съм

Ето и един пример за този начин на мислене и действие: Когато наема достатъчно мотивирани хора, ще обслужвам по-добре моите клиенти и бизнесът ми ще се разраства.

Този този бизнес никога няма да порасне. Защото мислим от обстоятелствата в момента и се ограничаваме сами.

  • Какво е решението – промяна на формулата
Съм – Правя – Имам

Ако решим какъв искаме да е резултата и действаме от позиция какви сме или къде искаме да бъдем като компания, то резултата ще е много по-добър.

Нагласата е водеща за постигането на успех .

Тогава по горният пример ще звучи по следният начин: Бизнесът ми се разраства, когато обслужвам клиентите си по-добре, защото имам страхотен екип.

Те вече го направиха