СТАНИ ПОЗИТИВНАТА

ПРОМЯНА В СВЕТА ОКОЛО ТЕБ!

Нека я постигнем заедно!

Използвайте холистичен подход

към кариерата, екипа и служителите си

В процеса на търсене на работа и нови служители и двете страни искат да са в позиция да избират. Нека изградим win-win ситуация, като подредим пъзела заедно!

Пламена Гетова - сертифициран коуч

Прехвърляне на фокуса от проблема към желания резултат

Резултат – oриентираният коучинг модел интегрира доказани практики за личностно развитие, които са базирани на ценности. Този подход предоставя рамка, чрез която променяйки фокуса, пред нас се разкриват много и различни възможности за достигане на желания резултат.
Когато този подход се приложи в корпоративна среда, дава възможност да се види по-голямата картина и да се приложи системен подход към постигане на резултати. Подобрената бизнес среда се отразява позитивно на всички служители и предизвиква желание в тях да творят и да се развиват.
С помощта на методиката, която съм изградила, подпомагам отделни личности по-бързо да достигнат заниманието в компанията, така че да разгърнат целият си потенциал.

Как работя с клиенти…

  • Всички срещи са конфиденциялни – каквото си говорим остава между нас.
  • Започваме с опознавателна среща, на която дефинираме твоята цел и правим план как да продължим.
  • Аз използвам подход ориентиран към резултата, НЛП практики и техники от позитивната психология.
Бизнес клиенти

Работя с малки компании, имащи проблем с изграждането на мотивиран екип, да привличат и задържат служителите си. За това клиентите ми могат да разрастват своя бизнес без притеснение.

Искате ли да научите повече?

Направлявай кариерния си път! Вярвам, че всеки човек има призвание и когато го открие, то му носи лекота и успех.
Кариерна консултация

Помагам на моите клиенти да намерят своите вдъхновение, мотивация, силни страни и таланти. Така си поставят и постигат с лекота професионални и житейски цели. 

Искате ли да ходите на работа с удоволствие и да бъдете успешни?

Отзиви