fbpx
Навигация

Безотговорността на работното място – последствия и превенция

Случвало ли ви се е дълго време да работите с някого и той изведнъж да започне да неглижира служебните си задължения? Вие сте му имали доверие, защото до сега никога не е имало проблеми с работата му, а изведнъж започва да се скатава, лъже и пропуска да ви каже, че не иска да свърши дадена задача, когато вече е твърде късно за клиента. За съжаление, това е реалност за много от нас като собственици на малък бизнес.

И понеже обичам да ви разказвам истории, които да илюстрират проблема, днес ще ви споделя за компанията „Застраховки и Защита“, където работеше Мара. Тя беше млада и талантлива, но постепенно започна да проявява безотговорно поведение. Пропускаше срокове за предаване на важни документи и не отговаряше на имейли и обаждания от клиенти. Нещата се влошиха, когато Мара започна да пренебрегва и други задължения към клиентите. Тя не предоставяше точна и пълна информация относно застрахователните полици и условията им. Клиентите започнаха да се оплакват, че са заблудени и в допълнение, се появиха проблеми с изплащането на настъпили щети.

Това поведение на Мара имаше тежки емоционални последици както за клиентите, така и за нея самата. Клиентите се чувстваха предадени и изнервени, тъй като те се надяваха на професионално и отговорно обслужване. Мара се натовари с голямо чувство на вина и несигурност, като осъзна, че това е несправедливо към клиентите и компанията, с които беше ангажирана.

Безотговорността на работното място може да бъде провокирана от няколко различни фактора и условия. 

Някои от възможните причини включват:

 1. Липса на мотивация: Загуба на мотивация или ангажираност с работата може да доведе до безотговорни действия. Върху тях може да повлияе липсата на вътрешно удовлетворение от задачите (не намиране на смисъл) или различно виждане за възнаграждението, получавано за добре свършената работа може да намали интереса и ангажираността.
 2. Лошо ръководство: липсата на подкрепа от ръководителите, непоследователност в наложените правила или несправедливо третиране могат да допринесат за отношение на безотговорност от страна на служителите.
 3. Липса на ясни очаквания и правила: Когато работниците не са запознати с ясно определени задачи, цели и очаквания, може да настъпи безотговорно поведение. Липсата на ясни насоки може да доведе до безразборни действия или пренебрегване на задълженията.

Ръководството на компанията не можеше да игнорира тази ситуация. Осъзнавайки, че поведението на Мара има отрицателни последици, те предприеха следните мерки, за да променят нейното поведение. Те се срещнаха с Мара и изразиха своите загриженост и разочарование от ситуацията. Обсъдиха какво се е променило, за да се стигне до такова безотговорно поведение.

Безотговорността на работното място може да има сериозни последствия както за служителите, така и за организацията като цяло.

Някои от възможните последствия са:

 1. Загуба на производителност: пренебрегването на задължения, отлагането на работата или не спазва процедурите, може да забави работния процес и да намали ефективността на организацията.
 2. Негативен ефект върху колективната работна атмосфера: Безотговорното поведение може да създаде напрежение между колегите. Например, ако някой не изпълнява своите задължения, другите може да се чувстват принудени да поемат натоварването или да разрешават проблеми, създадени от него.
 3. Намалено качество: Безотговорността може да доведе до нискокачествена продукция или услуги. Например, ако работник не спазва стандартите за качество или не извършва необходимите проверки и контроли, това може да доведе до производство на дефектни продукти или предоставяне на некачествени услуги.
 4. Загуба на клиенти или бизнес възможности: Ниското качество и продуктивност се отразяват на крайния резултат и това може да доведе до загуба на клиенти и негативен имидж на организацията.

Но как ние допринасяме за тези ситуации да съществуват?

Мениджърът играе важна роля в определянето на работната култура и стимулирането на отговорността на служителите. Ако той не поема своите отговорности или не предоставя ясни очаквания и ръководство, това може да допринесе за безотговорността на служителите. А може и просто действията му да са разчетени така от страна на служителите.

И ето ви пример за 3 действия в тази посока:

 1. Липса на комуникация и ясни очаквания: Ако мениджърът не комуникира ясно задачите и очакванията към служителя, той може да се чувства дезориентиран и да изпълнява задачите си небрежно. Липсата на яснота води до грешки, които могат да се тълкуват по различен начин.
 2. Липса на мотивация и подкрепа: Ако мениджърът не признава усилията и постиженията на служителя или не предоставя подкрепа при проблеми, то това може да намали мотивацията на служителя и да го отклони от отговорното поведение.
 3. Липса на следене и обратна връзка: Ако служителят е разочарован от нещо и знае, че никой не контролира работата му това може да допринесе за безотговорно поведение.
 

Въпреки че бяха разочаровани, решиха да предоставят възможност на Мара да се „върне в правия път“. Установиха ясни и конкретни очаквания към нейната работа и отговорност, като подчертаха важността на своевременното предаване на документи, комуникиране на точна информация към клиентите и отговорно отношение. Предоставиха й обучения, които й помогнаха да разбере по-добре застрахователните продукти и услуги, както и как да комуникира по-ефективно с клиентите. Това беше първа крачка към промяна за Мара. Тя осъзна, че трябва да поеме отговорност за своите действия и да се ангажира с по-доброто обслужване на клиентите. Мара се запали с вътрешно желание да надмогне своите грешки и да възстанови доверието на клиентите.

Превенцията

Превенцията на безотговорността на работното място изисква системен подход и ангажираност от страна на ръководството и служителите.

Ефективни методи за това включват:

 • Установяване на ясни правила и очаквания за работното поведение.
 • Предоставяне на обучения и образователни програми, които да насърчават отговорността и етиката на работното място.
 • Създаване на системи за отчетност и надзор, които да следят и оценяват работното поведение.
 • Поощряване и възнаграждаване на отговорното поведение и постиженията.
 • Развитие на положителна работна атмосфера, която стимулира отговорността и сътрудничеството.
 • Разглеждане на случаи на безотговорност справедливо и последователно, като се предприемат необходимите мерки за коригиране на поведението и предотвратяване на повторение.

Мара започна активно да работи върху себе си, търсейки обратна връзка от колегите и ръководството, за да се усъвършенства в своята работа. Тя участва в обученията активно и ангажирано, за да разбере по-добре застрахователните продукти и да бъде по-уверена, когато комуникира с клиентите.

С течение на времето Мара започна да възстановява доверието на клиентите и да изгражда добри отношения с тях. Тя се превърна в пример за преодоляване на проблема. Клиентите започнаха отново да се чувстват уверени и доволни от услугите, предоставяни от Мара и компанията.

Тази история ни показва, че процесите са обратими, когато се реагира своевременно и служителят се изправи пред своите грешки и се ангажира с постоянно усъвършенстване, за да се превърне в отговорен и емоционално ангажиран.

Всички мерки, посочени по-горе, трябва да се прилагат системно и последователно, за да се предотврати безотговорността на работното място и да се гарантира ефективно функциониране на организацията.

Ако се борите с безотговорността на работното място и търсите начин за ефективно функциониране на вашата организация, свържете се с нас днес.

Заедно можем да изградим отговорна и успешна работна среда.

Свързани статии

В помощ на бизнеса

Най-честите грешки на мениджърите

Научете защо правилата са важни дори в малки колективи и как да поддържате баланса между строгост и приятелско отношение. Открийте решения за предотвратяване на дългосрочни проблеми, свързани с прекомерен контрол на работното място.

В помощ на бизнеса

2 гледни точки за заплатата- на даващия и на вземащия

Противопоставянето между служител и работодател е вечно. Всяка от страните си мисли, че другата и е длъжна. А истината е, че това е симбиоза – работодателите и служителите не могат да съществуват едни без други.

Форма за записване

Форма за записване