fbpx
Навигация

Най-честите грешки на мениджърите, част 2

Има 3 стълба, на които стъпва успешният екип: правилата, целите и добрата комуникация.

Комуникацията играе ключова роля в успешното изграждане и управление на екипа. В повечето случаи, не е достатъчно само да познаваш работния процес като мениджър, а да можеш и да обясниш какво, как и защо се случва по този начин в компанията.

Казвайки това, ето друг основен проблем, който срещам в работата си с малки екипи – комуникацията на мениджъра с екипа. Освен да разбира силните и слабите страни на служителите си и да има представа как се делегират задачи, лидерът трябва да умее много ясно да информира за задачите всеки един и да постави ясно целите пред екипа. Колкото и добре да е сработен екипа, ако задачата е нова и няма разбиране за целите, може да станат грешки.

Мит №2 е развенчан

Все още не сме се научили да четем мислите на другите и е важно да кажем точно и ясно какво се очаква и да проверим дали отсрещната страна ни е разбрала. Важно е също да оставаме отворени за въпроси или да посочим кой е компетентен и към кого можем да се обърнем за помощ.

Всички правим грешки, въпросът е как ги коригираме. Съвет, който мога да дам на мениджърите е: Слушайте хората си. Без значение от позиция и опит те могат да дадат добри идеи и обратна връзка. 

Ако се научите да приемате обратната връзка от служителите си, ще успеете да подобрите работната среда дори и да имате някой от проблемите, за които говорихме. Трябва да бъдем готови да признаем грешките си и да поемем отговорност без да вменявате вина на други членове на екипа. По този начин изграждаме доверието.

В случай че искате да се справяте още по-уверено със ситуациите, възникващи в екипа ви или да поработите върху продуктивността и производителността, свържете се с мен. С моите клиенти разработваме стратегии за бизнес растеж, като разглеждаме внимателно работодателските рискове. Обективната гледна точка на някой, който може да погледне ситуацията отстрани, им помага за правилни решения в критични ситуации.

Ако търсите решение за вашите хора, не се колебайте да се свържете с мен, за да поговорим какви са възможностите за справяне с подобни ситуации.

Мога да ви бъда полезна!

Свързани статии

В помощ на бизнеса

Най-честите грешки на мениджърите

Научете защо правилата са важни дори в малки колективи и как да поддържате баланса между строгост и приятелско отношение. Открийте решения за предотвратяване на дългосрочни проблеми, свързани с прекомерен контрол на работното място.

В помощ на бизнеса

2 гледни точки за заплатата- на даващия и на вземащия

Противопоставянето между служител и работодател е вечно. Всяка от страните си мисли, че другата и е длъжна. А истината е, че това е симбиоза – работодателите и служителите не могат да съществуват едни без други.

Форма за записване

Форма за записване