fbpx
Навигация

Пълноценната работна среда

Какво прави работната среда пълноценна за вас?

Всички знаем, че работната среда ни влияе пряко. Но задавали ли сте си въпроса как? Тя може да е силен стимулатор за ползотворна и креативна работа. Или пък обратното – изключително демотивиращ фактор за служителите в някои моменти.

Работодателите се състезават в привличането на нови хора чрез създаването на хармонична и позитивна среда за изпълнение на служебните задължения. Вярват, че в креативна, позитивна, ергономична среда със средства на труда, отговарящи и дори надхвърлящи технологичните им способности, ще постигнат по-високи резултати. Дали обаче това е определящо за пълноценната работна среда?

Работната среда се определя както от заобикалящата ни среда – топ офис с добра локация, така и от хората в нея – работна атмосфера, среда, подкрепяща ученето, чрез правенето на грешки, в която се чувстваме комфортно.

Доказано е, че пълноценната работната среда е един от най-важните фактори за качеството на свършената от нас работа

Фактори, определящи пълноценната работна среда

1. Работно пространство

Светло и комфортно работно място с кът за почивка се осигурява от повечето компании в днешни дни. Светлината на работното място влияе много добре на ефективността на служителите и тяхната мотивация за работа. За да бъде нашата работа пълноценна и ефективна, е изключително важно да отделяме и малко време за почивка. Обособеното място за почивка е добър способ за сплотяване на екипа и повишаване на ефективността му.

2. Екипна среда

Създаването на благоприятна работна среда, при която служителите да могат да приложат и разгърнат пълноценно своите способности, е от огромно значение. Хората са склонни към по–ефективно сътрудничество, когато се допитват до тяхната гледна точка и се взимат предвид някои от идеите им. За да се постигне хармония в дейността на компанията, необходимо е да се осигури стабилен поток на информация във всички посоки.

3. Лидери

Ако мениджърът изслушва, има открито поведение и готовност да помага, като окуражава екипа си, може да постигне чудеса. Давайки личен пример, той спомага за изграждане на едни пълноценни отношения в работната среда, водещи до креативност и високи резултати. Така на служителите се осигурява среда с право на глас, който ще бъде чут и те няма да държат идеите само за себе си.

Как работната среда ни влияе

А мислили ли сте в кои области от живота ни влияе работната среда? Тя ни съпътства и не и обръщаме внимание, но всъщност има двете крайности:

🙂 Доволни сте от работата си – условията, в които работите, ви позволяват да следвате мечтите си, помагат ви да научавате нови неща и имате баланс между професионалния и личния си живот.
🙁 Не сте доволни от работата си – условията, в които работите не ви позволяват да следвате мечтите си, не научавате нови неща и нямате време за личен живот, което ви тежи.

Ето и някои от областите в живота, върху които влияе пълноценната работна среда:

  1. Работа – пълноценната работна среда ни помага да даваме всичко от себе си в работата, да сме ефективни и да произвеждаме качествен продукт.
  2. Пари – свързано е с работата и удовлетворението от нея. Колкото по-добре се справяме, толкова по-високо оценен ще е трудът ни, а от там и възнаграждението за него.
  3. Семейство – ако сме спокойни в работата си, защото имаме пълноценна работна среда, то ще можем да отделяме време и внимание на най-близките си с лекота. Това от своя страна води до още по голяма удовлетвореност.
  4. Приятели – ако сме щастливи в работата си, ще можем да отделяме време за приятели и да споделяме приятни моменти с тях.
  5. Здраве – здравето е в пряка зависимост от пълноценната работна среда. Липсата на стрес води и високата удовлетвореност спомагат за поддържането на добро здраве.
  6. Личностно развитие – възможността за придобиване на нови умения на работа спомага за професионалното ни израстване и справянето със все по големи предизвикателства.

Доволни ли сте от вашата работна среда?

А мислили ли сте как вие може да повлияете на вашата работна среда, за да стане пълноценна?
Facebook
LinkedIn
Twitter

Свързани статии

В помощ на бизнеса

Приказка за новия служител

Навигация В мой стил искам да ви разкажа една история, защото отдавна не съм го правила.  Пък и историите от работното място ни предоставят ценни

Форма за записване

Форма за записване