fbpx
Навигация

9 стъпки за възстановяване на ентусиазма: Как да мотивирате екипа си в сектора на услугите

Започвайки собствен бизнес, реших да направя проучване, сред настоящи и потенциални клиенти, за какви проблеми биха ползвали моите услуги. Един от проблемите, които се очертаха на преден план беше мотивацията, липсата на ентусиазъм и иновативност. Когато има такъв проблем, е важно проактивно да обърнете внимание, за да защитите бизнеса си, да подобрите производителността и цялостния морал на екипа. С моите клиенти изграждаме стратегия на база конкретната им ситуация и целите, които сме си поставили, но има някои общи стъпки, от които избираме.

Сега искам да ви ги споделя, за да ги имате в арсенала си и да се справите с тази ситуация, разбира се, отново в стила на историите, които ви разказвам. Днешната история е за малка компания в сектор Услуги.

Имало едно време в малък град компания „Хармония“. Компанията имаше отдаден екип от служители, които първоначално бяха отдадени на работата си. С времето обаче ентусиазмът им започна да намалява и работната среда се деморализира.

Стъпка 1: Разберете основните причини

Изслушайте служителите си, за да разберете какво причинява липсата на мотивация. Може да е свързано с работни процеси, удовлетворение от работата, неясни очаквания или лични предизвикателства. Идентифицирането на основните проблеми ще ви помогне да ги разрешите ефективно.

Усещайки тенденцията, собственичката (която ще наричаме Мария) на компанията, реши да предприеме действия. Тя събра всички свои служители в уютната конферентна зала и с топла усмивка започна срещата, като сподели наблюденията си, изрази опасенията си и призна спада в производителността в последно време.

Стъпка 2: Комуникирайте открито

Организирайте екипна дискусия и общувате открито със служителите си. Изразете притесненията си и потърсете тяхното мнение по въпроса. Създайте безопасна и подкрепяща среда, в която те се чувстват комфортно да споделят своите мисли и притеснения.

Мария насърчи служителите си да споделят открито мислите си, като подчерта, че цени техния принос, иска да работят заедно и да намерят решение. Един по един служителите изрази разочарованието си, посочвайки причини като повтарящи се задачи, неясни очаквания и липса на възможности за растеж.

Т.е. вече и двете страни са се разочаровали по някакъв начин. Как можем да преодолеем разочарованието?

Стъпка 3: Създайте ясни очаквания

Ясно дефинирайте очакванията за вашите служители по отношение на техните роли, отговорности и стандарти за изпълнение. Уверете се, че разбират какво се очаква от тях и как работата им допринася за общите цели на компанията. Тази яснота ще им помогне да разберат целта си и ще повиши мотивацията им.

Вземайки присърце техните отзиви, Мария осъзна, че трябва да съживи екипа си и да възроди мотивацията им. Тя сподели визията си за бъдещето на компанията и подчерта, че всеки служител играе жизненоважна роля за постигането на тези цели. Мария подчерта значението на тяхната работа в услуга на местната общност и как усилията им влияят положително на бизнеса, който обслужваха.

Стъпка 4: Потърсете обратна връзка и включете служителите във вземането на решения

Редовното търсене на обратна връзка от вашите служители помага те да се чувстват част от нещо значимо. Включвайки ги във вземането на решения, когато това е възможно, ще ги накара да се чувстват ценени и ангажирани с мисията на компанията. Действайте според техните отзиви и предложения, за да покажете, че техните мнения имат значение. В крайна сметка, те са най-близо до клиентите и подобренията засягат и тяхната удовлетвореност.

Стъпка 5: Насърчавайте професионалното развитие

Това може да включва програми за обучение, семинари, наставничество или междуекипни проекти. Инвестирането в тяхното лично и професионално развитие показва, че цените растежа им и повишава мотивацията. По-високо квалифицираните служители са и възможност за растеж на вашият бизнес.

За да се справи с проблема с повтарящите се задачи, Мария въведе нова система, която позволява на служителите да ротират отговорностите. Това ще им даде възможност да учат и да се развиват в различни области на бизнеса, разширявайки набора от умения и добавяйки разнообразие към работните си дни. Тя, също така, започна да провежда редовни обучения, за да развива уменията им и да ги държи в крак с най-новите тенденции в индустрията.

Стъпка 6: Осигурете автономност и овластяване

Делегирайте задачи и им осигурете необходимите ресурси и подкрепа, за да успеят. Когато служителите имат чувство за контрол върху работата си, те са по-мотивирани и да поемат инициатива.

За да осигури по-голямо чувство за автономност, Мария насърчи служителите си да дават идеи и предложения за подобряване на работните процеси. Тя създаде кутия за предложения, където те могат да споделят своите идеи, като гарантира, че гласът на всеки ще бъде чут. Мария призна и възнагради изключителните предложения, затвърждавайки идеята, че техните мнения и приноси са оценени.

Стъпка 7: Признавайте и възнаграждавайте постиженията

Признавайте и оценявайте усилията и постиженията на служителите си, независимо дали е чрез устно признание, бонуси, базирани на представяне или други стимули. Празнувайте успехите като екип, за да насърчите положителна работна среда.

Стъпка 8: Насърчавайте положителна работна среда

Насърчавайте работата в екип, сътрудничеството и откритата комуникация. Това създава положителна и подкрепяща работна среда, в която служителите се чувстват ценени, уважавани и насърчавани. Подкрепяйте баланса между професионалния и личния живот и проявете съпричастност към техните лични предизвикателства. Малки жестове като гъвкави графици или дейности могат да допринесат много за повишаване на морала.

В допълнение, Мария си постави за цел да отпразнува техните постижения. Тя реализира ежемесечна програма „Служител на месеца“, където отличните бяха публично признати и наградени. Признанието не само повдигна морала, но и насърчи здравословна конкуренция между членовете на екипа.

С течение на времето усилията на Мария започнаха да се отплащат. Някога вялата работна среда се трансформира в ентусиазирана и мотивирана. Служителите започнаха да поемат инициатива, да предлагат подобрения и да надхвърлят очакванията.

Стъпка 9: Личен пример

Като лидер вашето собствено отношение и поведение могат значително да повлияят на мотивацията на служителите. Демонстрирайте ентусиазъм, страст и работна етика. Ентусиазмът е заразен! Вашето положително отношение и действия могат да вдъхновят вашите служители да направят същото.

„Хармония“ процъфтява, печелейки репутация за изключително обслужване и удовлетвореност на клиентите. Ангажиментът на Мария към растежа и благосъстоянието на нейните служители доведе до повишена лоялност и отдаденост от страна на екипа. Положителната работна среда привлече повече талантливи хора, което позволи на компанията да разшири своите услуги и да се впусне в нови пазари.

В крайна сметка, отдадеността на Мария за подобряване на мотивацията на служителите не само съживи „Хармония“, но и създаде хармонична работна култура, в която служителите се чувстваха ценени, вдъхновени и мотивирани да дават най-доброто от себе си всеки ден.

Успехът на компанията е свидетелство за силата на разпознаването и подхранването на потенциала във всеки индивид.

Борили ли сте се с подобни проблеми? 

Ако имате нужда от съвет

Свързани статии

В помощ на бизнеса

Най-честите грешки на мениджърите

Научете защо правилата са важни дори в малки колективи и как да поддържате баланса между строгост и приятелско отношение. Открийте решения за предотвратяване на дългосрочни проблеми, свързани с прекомерен контрол на работното място.

В помощ на бизнеса

2 гледни точки за заплатата- на даващия и на вземащия

Противопоставянето между служител и работодател е вечно. Всяка от страните си мисли, че другата и е длъжна. А истината е, че това е симбиоза – работодателите и служителите не могат да съществуват едни без други.

Форма за записване

Форма за записване