fbpx
Навигация

3 риска при съкращения

Всички са се съсредоточили върху уволненията в големите технологични компании в Щатите през последните седмици и чувствата на уволнените служители. И от време на време се споменава, че тази криза може да стигне и до България. 

Всъщност, съкращения се случват и тук, случвали са се и преди и ще продължават да се случват. Разликата е в мащаба – не привличат чак такова внимание и не се вдига шум.  

Това са естествени процеси в развитието на бизнеса – компании се сливат, разделят, продават, фалират. Тези процеси неминуемо водят до промени в екипите. По някога и неприятни.

Освобождаването на служители не е приятна задача, която обикновено се пада на собствениците на фирмата. Ако не са внимателни обаче, е възможно допускането  на грешки, които да бъдат повод за правни спорове или друг тип последствия.

Ето някои от критичните моменти, за които трябва да внимавате:

Риск # 1 Спазването на българското законодателство

Ако се налага да уволнявате (съкращавате) служители е добре да сте документално изрядни. Грешките могат да бъдат обособени в няколко категории:

  1. Уволнение на грешно правно основание;
  2. Не извършване на подбор;
  3. Неспазване на задължителната закрила, съгласно трудовото законодателство на страната ни.
  4. Липса на пълна документация 
  5. Липса на основателна причина за прекратяването – документирана такава;
  6. Не изплащане на дължими обезщетения и други.

С други думи има доста аспекти които трябва да се огледат и помислят в една такава ситуация. Трудно е човек да познава цялото ни трудово законодателство и моят съвет е да потърсите някой с опит, за да си спестите допълнителни неприятности.

Риск # 2 Намаляване на морала в екипа

Съкращенията стават все по-често срещани в настоящия икономически климат. Процесът трябва да се извършва с етичнo и почтено, запазвайки достойнството на засегнатите и проявявайки уважение, за да се постигне най-добрият резултат. 

Запазването на отношенията е важно и за начина, по който ще се чувстват оставащите в компанията служители. Риска от намаляване на морала в този момент е много голям – и в свързан с намаляване на производителността, лоялността и качеството на работа и може да доведе до още по-сериозни проблеми за бизнеса.

Риск # 3 Напускане и на други служители

Сигурността е основна човешка потребност, която обслужваме цял живот. Един от механизмите за осигуряване на сигурност е контрола. А върху какво имаме контрол в тази ситуация? Разбира се че върху собствените си действия. Т.е. несигурността създадена в екипа в тази ситуация може да провокира някои от останалите служители да си потърсят друга работа. 

За да избегнете този риск е най-добре да споделите плановете си, да обясните защо са взети дадени решения (до колкото е възможно) и как те участват в решението на проблема.

Понякога е трудно човек да направи анализа сам и да предприеме необходимите стъпки.

Моят опит може да ви бъде от полза в напрегнати ситуации и да намалим рисковете заедно!

Свързани статии

В помощ на бизнеса

Приказка за новия служител

Навигация В мой стил искам да ви разкажа една история, защото отдавна не съм го правила.  Пък и историите от работното място ни предоставят ценни

Форма за записване

Форма за записване