fbpx
Навигация

Превантивни мерки срещу глупави въпроси или как да накараме хората да мислят

Защо хората задават глупави въпроси? Мислили ли сте по тази тема?

Ето няколко възможности:

  • Новопостъпилите служители или хора, които са в процес на въвеждане може да нямат достатъчно информация, умения или опит, за да разберат дадена ситуация. В резултат на това, те задават въпроси, които изглеждат глупави на първо четене.
  • Въпросите, които изглеждат глупави, могат да се дължат на липса на яснота в комуникацията. Ако информацията не се предава ясно, или ако има недоразумения, служителите задават неправилни или нелепи въпроси, които изглеждат глупави на пръв поглед.
  • Някои хора се чувстват несигурни и се страхуват от това да се проявят като глупави или некомпетентни. Вместо да рискуват, те задават въпроси, които изглеждат глупави, но така са сигурни в правилността на действията си.

Важно е да се прояви търпение към колегите дори и да изглежда, че задават глупави въпроси. Ако се опитаме да помогнем и да споделим информацията, с която разполагаме, без да осъждаме, ще създадем по-продуктивна работна среда.

Но нека видим и другата срана на този, които отговаря на глупавите въпроси:

  • В някои ситуации слушателите са нетърпеливи или раздразнени от глупави въпроси. Това се случва, когато човекът, който задава въпросите, изглежда като да губи времето на другите.
  • В определени случаи слушателите решават да игнорират глупавите въпроси или да не отговорят на тях. Така е, ако смятат, че въпросите са несериозни или не заслужават внимание.

Важно е да се отбележи, че реакцията на слушателя към глупавите въпроси може да зависи от обстоятелствата и отношението към въпроса.

Но как да се преборим с глупавите въпроси, така че да запазим добрата работна атмосфера и да повишим ефективността?

Лесно е!

Подкрепете развитието на логическото мислене и рационалния анализ. Насърчавайте обсъждането на проблеми и идеи, поощрявайте колегите да изразяват своите мнения, но и да представят рационални аргументи, факти и логически доказателства в подкрепа на тези мнения.

Подкрепете културата на отворено мислене и дебати. Осигурете сигурно пространство за хората да изразят своите мнения, без да се страхуват от осъждане или наказание. Поощрявайте изслушването на различни гледни точки и търсенето на общи решения.

Как? Предлагам ви 3 техники за това, а вие може да изберете, която ви е най-приятна: 

Обратно мислене (Reverse Thinking)

Инверсията е мощна техника за странично мислене, която може да ви помогне да генерирате нови решения или да избегнете потенциални капани. Това включва да си представите обратното на това, което искате да постигнете, или което очаквате да се случи, и след това да работите отзад напред, за да идентифицирате причините, последствията и алтернативите. Замислете се за проблема или въпроса, с който се сблъсквате, и се опитайте да мислите в обратна посока. Направете си въпроси като: „Какво бих направил, ако целта ми беше да проваля това?“ или: „Какво бих пропуснал да забележа, ако гледам от обратната страна?“ Това ви помага да разширите рамките на мислене и да откриете неочаквани решения.

В този ред на мисли, опитайте да провокирате човека, задаващ глупави въпроси, с нещо като: Какви са капаните, които се опиваш да избегнеш?

Шест мислещи шапки (Six Thinking Hats)

Това е техника, разработена от Едуард де Боно, която стимулира различните аспекти на мисленето. Идеята е да носите „шест различни шапки“ и да се фокусирате върху различни видове мисли. Например, „бялата шапка“ представлява информационния аспект, „червената шапка“ – емоционалния, „жълтата шапка“ – позитивните страни и възможностите и т.н. Превключвайки между различните шапки, можете да разширите перспективата си и да разгледате проблема от различни гледни точки.

Миндмапинг (Mind Mapping)

Това е визуален метод за представяне на идеи и концепции. Започнете с основната тема или проблем и я поставете в центъра на лист хартия или на екрана. След това използвайте разклоняващи се линии, за да добавите свързани идеи, подпомагащи факти или въпроси. Миндмапингът ви помага да визуализирате и организирате мислите си, като същевременно ви позволява да откривате нови асоциации и връзки между различни идеи.

Тези три техники могат да ви помогнат да разширите мисленето си, да разгледате проблемите от различни гледни точки и да генерирате нови идеи. Практикувайте ги редовно, за да развиете своите когнитивни умения и да стимулирате креативното си мислене. Включете в тези процеси и хората, задаващи глупави въпроси и вижте какъв ще е ефектът.

Винаги е по-добре да отговорим на „глупавите въпроси“, отколкото да берем плодовете от игнорирането им.

Свържете се с мен, за да постигнете повече успехи за организацията и да изградите екип, готов да "премести планини".

Свързани статии

Форма за записване

Форма за записване